Sankt Bernhards Vals

Aus Dancilla Wiki
Version vom 12. Januar 2018, 18:37 Uhr von Franz Fuchs (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Danstyp

Vals

Ursprungsland

Skottland

Koreografi

Fattningar

Valsfattning

Steg

Sidsteg, gångsteg, valssteg

Utgångsställning

Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer med vänster sida och dam med höger sida i dansriktningen

Takt 1-4: Tre sidsteg i dansriktningen, på sista sidsteget görs 2 appeller (kavaljer höger-vänster. dam vänster-höger).

Takt 5-6: Två sidsteg mot dansriktningen.

Takt 7-8: Två gångsteg bakåt för kavaljer (vänster-höger). Två gångsteg framåt för dam (högervänster).

Takt 9-10: Två gångsteg framåt för kavaljer (vänster-höger). Två gångsteg bakåt för dam (högervänster).

Takt 11-12: Med bibehållen fattning, två gångsteg i dansriktningen. (kavaljer vänster-höger, dam högervänster).

Takt 13-16: Fyra valssteg runt medsols (2 varv)

Beskrivningen hämtad ur: "Danser från när och fjärran" 4:e upplagan.

Källa

Musik

Vals

Video

På andra språk