Kreuzpolka/sv

Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Kreuzpolka, Arnreit, Mühlviertel, Österike

Danstyp

Polka - vals

Ursprungsland

Österrike

Musik

Kreuzpolka

Koreografi

Fattningar Korsfattning, dubbel midjefattning

Steg

Gångsteg, sidsteg, valssteg

Utgångsställning

Taenzer15.gif

Parvis i öppen ring, korsfattning framför (höger arm över vänster)

Tur 1

Takt 1-2: Tre gångsteg i dansriktningen. Inre foten föres framför yttre men tyngdpunkten bibehålles på yttre foten. En hastig vändning på yttre foten ett halvt varv mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols), bibehåll fattningen.

Takt 3-4: Tre gångsteg mot dansriktningen (kavaljer börjar med höger, dam med vänster fot). Ytterfoten (kavaljers vänster, dams höger) föres framför innerfoten, tyngdpunkten fortfarande på innerfoten En snabb vändning på innerfoten ett kvarts varv (kavaljer motsols, dam medsols) Paret står nu vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt), med bibehållen korsfattning.

Takt 5: Ett steg åt sidan, i dansriktningen + innerfot (kavaljers höger, dams vänster) i kors över ytterfot och klacken sättes i golvet.

Takt 6: Ett steg åt sidan, mot dansriktningen + ytterfot (kavaljers vänster, dams höger) i kors över innerfot och klacken sättes i golvet.

Takt 7: De korsade armarna lyftes till huvudhöjd

Dam: Två gångsteg på stället, ett varv medsols runt under armarna
Kavaljer: Två gångsteg på stället

Takt 8: Kavaljer: Två gångsteg på stället, ett varv motsols runt under armarna Dam: Två gångsteg på stället

Tur 2

Takt 9-24: Dubbel midjefattning, omdansning medsols, sexton valssteg

Takt 25-40: Dubbel midjefattning, omdansning motsols, sexton valssteg

Beskrivningen hämtad från "Dans över gränserna", Kvarnakullen

Källa

Video

På andra språk